Connect with us

Primarul Andrei CARABELEA în dialog cu MOLDOVA INVEST! Piatra Neamt 2022 – Proiecte de investiții

Neamt

Primarul Andrei CARABELEA în dialog cu MOLDOVA INVEST! Piatra Neamt 2022 – Proiecte de investiții

România a primit deja prima tranșă, în valoare de 1,8 miliarde euro din PNRR. Cum se vor reflecta aceste fonduri sub aspect investițional la nivelul Primăriei Piatra-Neamț?

Municipalitatea are în vedere și se pregătește să depună proiecte în cadrul tuturor Componentelor din cadrul PNRR în care municipiile reședință de județ sunt eligibile.

La aceasta dată sunt elaborate și se află în consultare Ghidurile specifice aferente Componentei 5

– VALUL RENOVĂRII și Componentei 10 – FONDUL LOCAL.

Calendarul lansărilor este foarte strâns: pentru prima rundă, depunerea de proiecte începe pe 1 aprilie 2022, se termină pe 30 mai, iar pentru a doua rundă, perioada este 1 septembrie – 30 octombrie 2022.

Având în vedere că apelurile sunt deschise pentru toți beneficiarii, în limita fondurilor disponibile, pe principiul ,,primul venit, primul servit”, municipiul Piatra-Neamț se află în plin proces de pregătire a proiectelor ce urmează a fi depuse în cadrul celor două Componente.

Astfel, se au în vedere proiecte de renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (Componenta 5), proiecte care vizează înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (în parteneriat cu Consiliul Județean Neamț), proiecte referitoare la sisteme de transport inteligente, la stații de reîncărcare vehicule electrice și extindere piste biciclete (Componenta 10).

Portofoliul de proiecte va fi ușor de stabilit, având în vedere că la nivelul municipalității au fost elaborate și aprobate două strategii importante și anume Strategia de Dezvoltare Locală și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, ambele pentru perioada de programare 2021-2027.

Care este proiecția primăriei Piatra-Neamț a investițiilor publice pentru anul 2022 din finanțare proprie sau guvernamentală?

Bugetul de investiții al municipiului Piatra-Neamț pentru 2022, în valoare de 152 de milioane de lei, este cel mai mare din ultimii ani și cuprinde o serie de investiții extrem de importante pentru oraș, cu fonduri din bugetul local și din finanțare guvernamentală.

Cu fonduri de la bugetul local vom moderniza mai multe străzi din oraș și vom extinde rețelele de utilități. De asemenea, vom reface rețelele de canalizare menajeră și alimentare cu apă pe trei coridoare principale din oraș. Avem planificate și investiții pentru Ștrandul Municipal și Dealul Cozla, două dintre punctele principale de atracție turistică ale orașului nostru.

Am depus și solicitări pentru proiecte cu finanțare guvernamentală. Astfel, la Compania Națională de Investiții au fost depuse cereri pentru modernizarea, îmbunătățirea eficienței energetice și compartimentarea interioară a unei clădiri administrative, construirea a două noi creșe și amenajarea a două creșe prin schimbarea destinației unor foste centrale termice, reabilitarea și modernizarea a două unități de învățământ, amenajarea unui centru de recreere pentru persoane vârstnice prin schimbarea destinației unei foste centrale termice, consolidarea și supralărgirea pasarelei peste râul Bistrița și modernizarea mai multor străzi.

Moldova Invest îți recomandă și ...   PREȚUL APARTAMENTELOR din IAȘI a CRESCUT cu 21%: 1.300 euro/mp la PERIFERIE și 2.000 euro/mp în CENTRU

La Agenția Națională pentru Locuințe au fost depuse solicitări de finanțare pentru construirea de locuințe pentru tineri destinate închirierii, iar la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au fost depuse solicitări de finanțare pentru locuințe sociale, conform Legii 114/1996 și pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe.

Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny a fost solicitată finanțare pentru realizarea unei rețele noi de alimentare cu apă și canalizare pe principalele străzi din oraș (Bulevardele Traian, Decebal și strada Petru Movilă) și pentru construirea unui nou pod peste râul Bistrița.

Ne aflăm deja în plin exercițiu bugetar european 2021-2027, adoptat de către Uniunea Europeană. Care este situația proiectelor finanțate din fonduri europene implementate de primăria Piatra-Neamț în exercițiul european financiar precedent? Putem discuta deja și despre proiecte ale primăriei care sunt în pregătire pentru perioada 2022-2027?

Se poate discuta deja de un proiect de mobilitate urbană care va fi depus pentru finanțare în perioada de programare 2021-2027. Ne aflăm în faza de licitație a documentațiilor tehnico- economice care vor sta la baza depunerii cererii de finanțare. Pentru finanțarea acestora, municipiul Piatra-Neamț a încheiat un Acord de parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru pregătirea documentelor necesare pentru cererile de finanțare care vor fi depuse în perioada 2021-2027, creând astfel premisele pentru accelerarea și asigurarea unui grad de absorbție ridicat al fondurilor externe nerambursabile.

Acest proiect vine în completarea proiectelor de mobilitate urbană aflate în implementare la această dată, cu finanțare prin POR 2014-2020.

Proiectele de mobilitate urbană nu sunt singurele semnate și aprobate la finanțare. Avem proiecte care se referă la modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, proiecte de regenerare urbană (trei parcuri distribuite în diverse locuri din oraș), reabilitarea, modernizarea și dotarea creșelor, grădinițelor, școlilor și colegiilor tehnice, precum și un proiect complex ce are în vedere transformarea unui cinematograf vechi într-un centru multifuncțional destinat persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială.

Astfel, în perioada de programare 2014-2020, municipiul Piatra-Neamț a semnat un număr de 19 proiecte cu finanțare din POR 2014-2020, un proiect cu finanțare din POCA 2014-2020 și două proiecte cu finanțare din AFM (modernizarea sistemului de iluminat public și stații de reîncărcare vehicule electrice).

Ce semnale primiți din mediul privat referitor la impactul facturilor la energie și gaze naturale asupra companiilor nemțene? Dar asupra instituțiilor publice din subordinea primăriei Piatra-Neamț?

Creșterea prețurilor la facturile pentru gaze naturale și energie electrică au afectat, din păcate, activitatea companiilor la nivel local și național. Multe societăți sunt nevoite să reducă din cheltuieli și chiar să disponibilizeze angajați. Au fost luate măsuri, poate nu suficiente, poate nu la timp, dar aceste noi provocări coincid cu cele legate de pandemia care încă nu s-a terminat.

Moldova Invest îți recomandă și ...   IATĂ care sunt sumele primite de REPUBLICA MOLDOVA, de la PARTENERII EXTERNI, în prima jumătate a anului 2022

Instituțiile din subordinea Primăriei sunt incluse în contractele de furnizare pentru energie electrică și gaze naturale, care au preț fix pentru perioada contractuală (august 2021 – august 2022). La licitația de atribuire a contractului de furnizare energie electrică, din iulie 2021, prețul pentru perioada august 2021 – august 2022 a fost cu 40% mai mare decât cel din anul precedent, iar pentru gaze naturale, prețul a crescut cu 98% față de perioada anterioară. Nu există posibilitatea să primim facturi majorate în perioada contractuală față de prețul fix din contract.

Cum răspunde primăria Piatra-Neamț la condițiile privind creșterea procentului de reciclare, intrarea în legalitate a gropilor de gunoi, sprijinirea investițiilor în mijloace de transport electrice și hibrid?

Primăria Piatra-Neamț a luat măsuri în vederea creșterii procentului de reciclare prin asigurarea modulelor de colectare selectivă, care au fost modernizate începând cu anul 2019. De asemenea, marea majoritate a containerelor pentru colectarea gunoaielor sunt supravegheate printr-un sistem de monitorizare video, care este în continuă extindere.

În parteneriat cu asociațiile de proprietari din oraș, am organizat campanii de informare pe subiectul colectării selective a gunoaielor, prin care să creștem gradul de conștientizare și responsabilitate a cetățenilor în legătură cu selectarea deșeurilor. Pe raza municipiului Piatra-Neamț există din anul 2006 un depozit ecologic de deșeuri, situat la periferie, care în acest moment mai are disponibilă 30% din capacitatea de depozitare. Conform estimărilor, în aproximativ 3-4 ani, depozitul ecologic va fi închis.

Legat de transportul electric, prin programul POR 2014-2020, avem în acest moment în implementare mai multe proiecte de mobilitate urbană, care cuprind și achiziționarea de autobuze electrice. În primă fază, vor fi achiziționate 41 de mijloace de transport în comun electrice.

Pe fondul migrației accentuate, forța de muncă activă a devenit treptat o provocare pentru mediul privat dar și pentru cel public în materie de resursă umană calificată. Există  o preocupare la nivelul instituției pe care o conduceți pentru păstrarea în plan local a tinerilor sau revenirea lor acasă după finalizarea studiilor superioare în centru universitare precum Iași, Cluj sau București?

Tinerii sunt viitorul acestui oraș și noi, ca administrație publică locală, încercăm ca prin proiectele și strategiile pe care le implementăm în Piatra-Neamț să facem din orașul nostru unul atractiv pentru tineri, care să le ofere oportunități și condiții care să îi facă să rămână sau să se întoarcă acasă, în comunitatea natală. Una dintre preocupările noastre în acest sens sunt investițiile în locuințe pentru tineri: anul acesta, spre exemplu, am solicitat finanțare pentru un nou bloc de locuințe de acest tip.

Moldova Invest îți recomandă și ...   PESTE 190.000 de HECTARE din 24 de JUDEȚE, afectate de SECETĂ! SUPRAFAȚA a CRESCUT de la o zi la alta cu 30.000 de HECTARE

De asemenea, prin investițiile pe care le realizăm, ne dorim să oferim condiții pentru tinerele familii din orașul nostru: în bugetul pentru anul 2022 am inclus construcția a cinci noi locuri de joacă în Piatra-Neamț. Anul acesta va începe construcția unor noi creșe și vor continua lucrările de reabilitare la alte creșe din oraș.

Un proiect extrem de important pentru orașul nostru este Generația Tech, un program de burse pentru tinerii care vor să urmeze o carieră în domeniul digital, susținut de Google. Cei care iau parte la program au șansa să își dezvolte abilitățile în domeniul IT și să intre în contact cu angajatori de top din țară.

Tinerii specializați în IT, un domeniu care le oferă privilegiul de a lucra de oriunde, reprezintă șansa orașelor precum Piatra-Neamț, pentru că nu trebuie să mai plece departe de casă pentru a avea o carieră de succes, iar comunitatea poate cunoaște o dezvoltare prin resursa umană de valoare, care rămâne acasă.

Ne uităm și spre învățământul dual, o temă extrem de atractivă pentru mediul privat și care poate oferi reale oportunități de pregătire a forței de muncă aliniată la nevoile reale din piața muncii. Toate sunt priorități ale municipalității pentru anul în curs, dar și anii următori.

Ce pregătiri ați realizat pentru a răspunde în mod adecvat procesului de digitalizare a primăriei Piatra-Neamț în raport cu finanțările prevăzute în exercițiul financiar curent al Uniunii Europene, 2021-2027?

Primăria Piatra-Neamț a depus solicitări de finanțare pentru proiecte de digitalizare ale administrației prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA CP16/2021) Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației prin digitalizare în municipiul Piatra-Neamț.

Obiectivele proiectului vizează eficientizarea și simplificarea serviciilor publice furnizate cetățenilor de către Primăria Piatra-Neamț, prin extinderea sistemului informatic de servicii electronice, dar și îmbunătățirea managementului calității prin introducerea unui sistem de management al performanței și calității și dobândirea de competențe informatice și în autoevaluarea muncii proprii de către angajați.

 

Proiectul va include atât servicii de front-office, precum semnarea electronică a documentelor financiar-contabile, servicii online (depuneri de cereri, solicitare utilizare de spații care aparțin Primăriei), funcționarul electronic integrat (cu telefon verde, platforme de tip chat bot), dar și de back-office: sistem de management al documentelor, aplicație de urbanism și aplicație de urmărire și raportare pentru noile servicii online și crearea serviciului de urmărire cereri sau documente trimise spre soluționare.


Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

More in Neamt

Revista Moldova Invest

- Citeste versiunea e-paper -

Economic magazine Moldova Invest

- Read the e-paper version -

Advertisement
Advertisement

Trending

Advertisement
To Top